Zakres świadczonych usług

Doradztwo środowiskowe związane z OZE

Przeprowadzenie procesów inwestycyjnych związanych z OZE

Prowadzenie postępowań środowiskowych w branży OZE

Tworzenie raportów środowiskowych

Szukanie terenów pod inwestycję

Kompleksowa obsługa inwestycji

Tworzenie kart informacyjnych przedsięwzięć